Wat is Equine Assisted Psychotherapy?

(Psycho)therapie met Assistentie van Paarden is een nieuwe vorm van therapie waarin jongeren, volwassenen, cliënten, teams kunnen leren over zichzelf en anderen door activiteiten met, naast en tussen paarden. Dit proces creëert de mogelijkheid om gevoelens, gedrag en patronen ter discussie te stellen.

De focus in deze therapie is niet leren paardrijden of leren omgaan met paarden en is dus geen klassieke hippotherapie of horsemanship.

Het bestaat uit opdrachten uitvoeren met paarden waarin men als individu of als groep gestimuleerd wordt tot het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden zoals: (non-verbale) communicatie, assertiviteit, nemen van verantwoordelijkheid, opbouwen van (zelf)vertrouwen, relaties, leiderschap, probleemoplossing, conflicthantering…

 

Doelstelling van het project vanuit de eigenheid van het paard

Paarden zijn groot en krachtig waardoor zij intimiderend kunnen overkomen. Met hen een opdracht uitvoeren biedt een natuurlijke mogelijkheid om angsten te overwinnen en zelfvertrouwen op te bouwen.

Paarden zijn net als mensen sociale dieren die binnen hun kudde een eigen rol vervullen, met eigen karakter en een verscheidenheid aan stemmingen en attitudes. Dit biedt enorme mogelijkheden in het gebruik van metaforen voor andere uitdagende en moeilijke levenssituaties.

Paarden spiegelen het gedrag van mensen: ze reageren onmiddellijk op verandering in gedrag en attitude. Hierdoor kan men werken doorheen een mogelijk onechte houding of façade, omdat gewerkt wordt in het hier en nu, met eventuele tegenstellingen tussen wat de jongeren zegt en wat hij toont in zijn houding.

Jongeren worden hierdoor extra gestimuleerd tot contact met zichzelf en met hun eigen belevingen en gevoelens van verdriet, boosheid, teleurstelling, hoop, plezier enz…

Hierdoor draagt deze therapievorm bij tot het ontwikkelen van sociale en relationele vaardigheden, communicatie, assertiviteit, nemen van verantwoordelijkheid, stellen van grenzen, probleemoplossing, opbouw van zelfvertrouwen en positief zelfbeeld.

Comments are closed.