Equine Assisted Learning

Ervaringsgericht Leren:

Uniek mogen zijn en toch bij een groep horen.
Open durven zijn en je kunnen afgrenzen.
Kijken, ervaren en experimenteren.
communiceren en samen naar oplossingen zoeken.
Wegen vinden om te groeien.
je kracht vinden in het samenwerken met anderen en een kudde paarden.

 

In het groepsproject kan je leren over jezelf in relatie tot anderen via activiteiten met de groep en de paarden. Dit biedt mogelijkheden om         verschillende oplossingen of manieren van omgaan met elkaar uit te proberen.Via ervaringsgericht werken zoek je een eigen weg om je binnen een groep te kunnen bewegen.

 

 

 

 

 

 

Vaardigheden die aan bod komen zijn:
- (non)verbale communicatie
- assertiviteit
- (zelf)vertrouwen
- openheid
- (af)grenzen
- nemen van verantwoordelijkheid
- omgaan met conflicten
- problemen oplossen
- leiderschap
- relationele vaardigheden

Paarden zijn zeer gevoelig voor wat je non-verbaal overbrengt en reageren onmiddellijk op veranderingen in de groepsdynamiek. Hierdoor houden zijn een spiegel voor om je bewust te worden van je eigen gedrag en van wat er in de groep speelt en hoe je je daarin beweegt. Dit stimuleert creatieve verandering van bestaande gedragspatronen.

Wij werken volgens de methodiek van EAGALA: ervaringsgerichte activiteiten met, naast en tussen paarden, begeleid door een team van een (psycho-of gezins)therapeut en een paardenspecialist.

film: EAGALA in practice part 1

 

film: EAGALA in practice part 2