Young Horses vzw biedt groepsprojecten “ervaringsgericht leren met paarden” aan tegen betaalbare prijzen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, gezinnen en volwassenen.

Wij bieden de mogelijkheid om samen met paarden gestimuleerd te worden tot het opbouwen van (zelf)vertrouwen, sociale en relationele vaardigheden, probleemoplossend vermogen, omgaan met moeilijke gevoelens en het veranderen van lastige gedragspatronen.

Paarden zijn zeer gevoelig voor wat je non-verbaal overbrengt en reageren onmiddellijk op veranderingen in de groepsdynamiek.

Hierdoor houden zijn een spiegel voor om je bewust te worden van je eigen gedrag en van wat er in de groep speelt en hoe je je daarin beweegt. Dit stimuleert creatieve verandering van bestaande gedragspatronen.